a

Regulamin / Polityka prywatnśoci

REGULAMIN HURTOWNI satival.pl 

 • 1 DEFINICJE 
 • 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 • 3 OFEROWANE TOWARY 
 • 4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PŁATNOŚCI 
 • 5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA 
 • 6 ZWROTY TOWARU 
 • 7 WYMIANY TOWARU 
 • 8 REKLAMACJA TOWARU
 • 9 POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 • 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 11 Wzór Reklamacji:

 

 • 1 DEFINICJE 
 • W niniejszym regulaminie hurtowni internetowej www.satival.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
 • a. „Sprzedawca”, „Sprzedający”:

Blue-Brothers Sp. z o.o.

Tylice 56a, 59-900 Zgorzelec

NIP 6152061950, REGON 386599420

 1. „Sklep”, „Strona”- sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej http:/www.satival.pl oraz na jej podstronach;
 2. „Klient”, „Kupujący” – każdy podmiot, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie, lub bez zakładania konta w Sklepie, złożył zamówienie; pojęcie to oznacza również podmiot, który nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia;
 3. „Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies;
 • 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 • Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu, oraz tworzenia Konta Klienta.
 • Przed dokonaniem rejestracji Konta lub złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 • Treści prezentowane na stronach Sklepu, w tym ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
 • Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy, lub producentów tych towarów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy, lub producenta stanowi naruszenie praw autorskich.
 • Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki.
 • Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać
  i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
 • Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
 • Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta, lub po jego założeniu.
 • Koszty wysyłki na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej ponosi Kupujący.
 • 3 OFEROWANE TOWARY 
 • Sprzedający oświadcza, iż wszystkie przedmioty oferowane w sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 • Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia w jak najbardziej dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan faktyczny oferowanych produktów.
 • 4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PŁATNOŚCI 
 • Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta, lub bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 • Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 • Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00 Sklep oferuje mailowe lub telefoniczne wsparcie przy składaniu zamówień. W celu skorzystania z pomocy należy wysłać wiadomość mailową z opisem problemu na email dostępny na podstronie Kontakt, lub zadzwonić pod numer telefonu dostępny na podstronie Kontakt.
 • W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera na odpowiednich podstronach Sklepu towary poprzez wybranie ich i kliknięcie przycisku „Do koszyka”, znajdującego się przy
  wybranym przez Klienta towarze.
 • Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 • Minimalna ilość zamawianych produktów wynosi dla:

Suszu CBD – 50g (sprzedawana jest zawsze wielokrotność 50g – ilość 1 odpowiada 50g)

Oleju CBD – 100 ml

 • W celu kontynuacji złożenia zamówienia, Klient powinien kliknąć przycisk „Zamawiam”.
 • Jeżeli Klient nie posiada Konta, to może złożyć zamówienie tylko poprzez wiadomość E-Mail
 • Na podstronie weryfikacji koszyka Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności i miejsca dostarczenia towaru.
 • Wskazane w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości, cen, specyfikacją dokonaną przez Klienta, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów. Klient z chwilą kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” składa Sprzedawcy ofertę zawarcia powyższej umowy. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Klienta. W kolejnej wiadomości e-mail Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu, albo odmowie przyjęcia oferty Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 • Klient po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe, chyba że Klient wybrał inaczej. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. W przypadku odmowy przyjęcia oferty Klienta, płatność dokonana z góry jest w całości mu zwracana w terminie ustawowym.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w wypadku, gdy podane dane przez Kupującego uniemożliwiają realizację zamówienia (np.: niepełny adres dostawy, e-mail, brak ważnego numeru NIP).
 • Płatność odbywa się drogą elektroniczną. Dostępne są następujące sposoby płatności: szybkie przelewy oraz wpłata na konto.
 • Na wpłatę Sprzedający czeka 3 dni robocze, po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.
 • W celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia, w szczególności w celu wyjaśnienia ewentualnych
  wątpliwości dotyczących podanych parametrów, Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo.

 

 • 5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA 
 • Przewidywany czas realizacji zamówienia dostępny jest na karcie produktu przed dodaniem go do koszyka, w odpowiednim polu opisu produktu.
 • Czas realizacji zamówienia widoczny na karcie produktu stanowi sugerowany średni czas realizacji, przedstawiony na podstawie czasu realizacji uprzednich zamówień dla tego produktu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji wynikające z niezależnych od podmiotu opóźnień w łańcuchu produkcyjno-logistycznym.
 • Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia na etapie jego realizacji przed wysyłką w przypadku wydłużenia realizacji zamówienia, lub wystąpienia tymczasowego braku magazynowego, poprzez wysłanie wiadomości email na adres elektronicznej skrzynki pocztowej podanej na Stronie.
 • Dostawa następuje przesyłką kurierską z magazynu Sprzedającego na adres wskazany przez Klienta. Możliwy jest odbiór osobisty oraz dostawa do klienta na terytorium Wrocławia.
 • Klient jest informowany o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed złożeniem oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
 • O przewidywanym terminie doręczenia zamówionych towarów oraz statusie zamówienia Sprzedawca informuje Klienta w osobnej wiadomości e-mail.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówionych przedmiotów, wynikające z okoliczności leżących po stronie Kupującego, jak np. błędnie podany adres wysyłki
  lub incydentów logistycznych.
 • Dokumentem sprzedaży, w przypadku zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu, jest faktura VAT, generowana automatycznie do każdego zamówienia.
 • Klient zobowiązany jest do podania niezbędnych danych podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura: pełnej nazwy firmy, adresu siedziby, numeru NIP.
 • Klient ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody.
 • 6 ZWROTY TOWARU 
 • Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną (email) na adres kontaktowy podany na podstronie Sklepu.
 • Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Aby zachować termin odstąpienia od umowy Klient musi wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Odnosi się to w szczególności do umów, których przedmiotem był zakup produktów wykonanych na indywidualne zlecenie Klienta oraz do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi całkowity koszt towaru powiększony o poniesiony wydatek 12 złotych brutto (stanowiący ustawowy maksymalny koszt nadania zwrotu towaru) nie później niż 14 dni od dnia otrzymania od Klienta produktu w paczce zwrotnej. Sprzedawca dokona zwrotu płatności tylko i wyłącznie za pomocą przelewu bankowego.
 • Klient powinien odesłać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz
  przed upływem terminu 14 dni.
 • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • Wykluczony jest zwrot towaru w przypadku naruszenia plomby opakowania. Otwarte opakowanie wyklucza zwrot/wymianę oraz reklamację towaru z racji na jego specyfikację!!!
 • 7 WYMIANY TOWARU 
 • Klientowi przysługuje prawo do wymiany wadliwego towaru, który został mu dostarczony pierwotnie. W ramach zamówienia, w terminie 14 dni, na towar identyczny wolny od wad. Termin do wymiany towaru wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa wymiany towaru Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji wymiany towaru w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną (e-mail) na adres kontaktowy podany na podstronie Sklepu.
 • Klient może skorzystać ze wzoru formularza wymiany towaru, zamieszczonego na podstronie Sklepu, z opisem i zaznaczeniem miejsca wystąpienia wadliwości, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Aby zachować termin wymiany towaru wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 • Prawo wymiany towaru nie przysługuje w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Odnosi się to w szczególności do umów, których przedmiotem był zakup produktów wykonanych na indywidualne zlecenie Klienta, lub oraz do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 • W przypadku wymiany towaru Sprzedawca przesyła Klientowi nowy produkt, wolny od wad fabrycznych, zgodnie z czasem realizacji widocznym na karcie danego produktu w Sklepie, liczonym od dnia otrzymania od Klienta produktu wadliwego. Wymiana obowiązuje tylko na ten sam produkt, o tym samym kodzie SKU.
 • Klient powinien odesłać wadliwą rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o prawie do wymiany. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu wadliwej rzeczy.
 • Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia wadliwości rzeczy.

 

 • 8 REKLAMACJA TOWARU 
 • Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.
 • Reklamację można złożyć wyłącznie drogą pocztową, wskazując przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany „Formularz Reklamacji”, dostępny na Stronie, który należy wydrukować i dołączyć do przesyłki.
 • Reklamowany towar należy odesłać na adres Spółki.
 • Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.
 • Reklamacja nie przysługuje w przypadku naturalnego zużycia części składowych towaru, rażącego zaniedbania towaru, uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania towaru lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru wraz z należnością za towar.
 • W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji, o czym Sprzedający poinformuje uprzednio drogą mailową na adres wskazany w załączonym Formularzu Reklamacji.
 • Zwrot towaru, co do którego została orzeczona niezasadność reklamacyjna, następuje na koszt Klienta, przesyłką kurierską z płatnością za przesyłkę zwrotną za pobraniem.
 • 9 POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 • Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej, służących do utrzymania: sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta, procesu składania zamówienia i prawidłowego działania strony www oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania.
 • Sprzedający przetwarza dane użytkowników, przestrzegając przy tym wszystkich przepisów w zakresie ochrony danych. Od 25 maja 2018 roku w sferze ochrony danych osobowych w całej Europie obowiązują jednolite wytyczne ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
 • Dane użytkowników przetwarzane są przede wszystkim w celach realizacji i zarządzania zakupami, obsługiwaniem zakupów oraz personalizacji, rozwoju i bezpieczeństwa usług.
 • Kupujący ma prawo do dostępu, poprawy, lub usunięcia swoich danych osobowych.

 

 • 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu internetowego www.satival.pl. W celu uniknięcia wątpliwości, zmiany w Regulaminie nie mają wpływu na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian.
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa, lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 • Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późniejszymi zmianami).
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

 • 11 Wzór Reklamacji:

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy.

Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ………………………..

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł,
 • Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

Podpis Konsumenta

(jeśli przesyłane w wersji papierowej)

 

 

 

 

Data………………………………….